ReadyPlanet.com
dot dot
webmaster

 

 Web site นี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ สำหรับประชาชนทั่วไปและแพทย์ โดยอาศัยความถูกต้อง
จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เช่น วารสารวิชาการต่างประเทศชั้นนำ เป็นต้น มิได้ต้องการชักชวนให้รับการรักษาจากผู้จัดทำ
หากท่านไม่เห็นด้วยกับบทความใด มีข้อสงสัย หรือ อยากทราบเรื่องใด โปรดสอบถามผ่านเว็บบอร์ดด้วยครับ

เนื้อหาของ web จะเกี่ยวข้องกับหัวใจอย่างครบวงจร ตั้งแต่ลักษณะทางกายวิภาค อาการของโรคหัวใจ โรคหัวใจที่พบบ่อย การตรวจพิเศษต่างๆ ยาที่ใช้บ่อยๆ ศูนย์โรคหัวใจ บทความเกี่ยวกับโรคหัวใจ รวมทั้งการป้องกันโรค

เว็บนี้อาจไม่ได้ update บ่อยๆ เนื่องจากข้อมูลพื้นฐานที่มีอยู่เพียงพอแก่ประชาชนทั่วไปแล้ว แต่จะ update เป็นครั้งคราว เมื่อมีข่าวใหม่ๆ หรือ มีบทความใหม่ๆเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางโรคหัวใจ

บริการตอบคำถามเกี่ยวกับโรคหัวใจทาง Webboard   อย่างไรก็ตามการตอบคำถามทางการแพทย์แบบ นี้มีข้อจำกัด ในการให้ความเห็น   เนื่องจากในการตอบคำถามที่ดี   จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาก   ทั้งประวัติที่ละเอียด   การตรวจร่างกาย ผลการตรวจต่างๆ เป็นต้น    อีกทั้งความเห็นที่ได้รับ   แม้จะมาจากความรู้ที่ทันสมัย   มีหลักฐานอ้างอิง   แต่ก็เป็นความเห็นของ อายุรแพทย์โรคหัวใจเพียงท่านเดียว

โฆษณา   ด้วยวัตถุประสงค์ที่อยากเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องและเป็นกลาง Thai Heart Web จึงไม่สนับสนุนโฆษณาที่เกินจริง โดยไม่เหตุผลข้อมูลทางวิชาการรองรับ อย่างไรก็ตามผู้จัดทำอยากให้ Thai Heart Web เผยแพร่ให้มากที่สุด ดังนั้นจึงมีค่าใช้จ่าย ทั้งในส่วนของ web hosting และลงโฆษณาใน web ที่มีชื่อเสียง ดังนั้นท่านอาจสนับสนุนการเผยแพร่ Thai Heart Web ได้โดยการลงโฆษณาที่ผู้จัดเห็นชอบ

Webmaster    Thai Heart Web จัดทำโดย นพ.ระพีพล กุญชร ณ อยุธยา อายุรแพทย์โรคหัวใจ อดีตผู้ช่วยศาสตราจารย์ หน่วยโรคหัวใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัจจุบันทำงานวิชาชีพอิสระ ท่านมีข้อเสนอแนะ ติ-ชม ประการใด โปรดติดต่อ WebMaster ผ่านทางเว็บบอร์ด

ขอบคุณ    ขอขอบคุณผู้มีส่วนช่วยเหลือทุกท่าน เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์หัวใจ เจ้าของบทความบางเรื่อง ภาพจาก Heart Point Gallery กำลังใจจากผู้เยี่ยมชม และ ถามคำถามโรคหัวใจเข้ามาสม่ำเสมอ คุณค่า ความดี ของ web นี้ Webmaster ยกให้ผู้มีพระคุณ ดังนี้... ศ.นพ.ธาดา-รศ.พญ.สมทรง ยิบอินซอย.....มูลนิธิอานันทมหิดล และ  มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์dot
รวมลิงค์เว็บเพื่อนบ้าน
dot
bulletThai Smart Heart blog
bulletสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยฯ
bulletค้นหา ยาโรคหัวใจ
bulletคลังข้อมูลยา คณะเภสัชฯ มหิดล
dot
Newsletter

dot
dot
ค้นหาบทความ

dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.